Tag: พลังงานขยะ

อันตรายของพลังงานจากขยะ

ในปัจจุบันมีการสร้างพลังงานขยะมากมาย ซึ่งในประเทศของเรามีแนวโน้มจำนวนการเพิ่มขึ้นของขยะอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกำจัด ยังไม่มีทางออกของปัญหาที่จะสามารถกำจัดได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันได้มีผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีความสามารถและความรู้ทางด้านพลังงานได้เข้ามาชี้แนะว่าขยะสามารถสร้างให้เป็นพลังงานจากขยะได้ โดยการทำเตาปฏิกรณ์ขนาดใหญ่บรรจุขยะเอาไว้ จากนั้นให้นำไปเผาให้เกิดเป็นความร้อน เพื่อก่อตัวให้เป็นมวลไอน้ำมากมายหลอมรวม เอามาสร้างให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 

อันตรายของพลังงานขยะ 

บอกเลยว่าการทำพลังงานขยะนั้นเป็นสิ่งที่มีอันตรายสูงมาก มีความเสี่ยงทางปัจจัยหลากหลายเรื่อง เพราะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของขยะนั้นมีการใช้งานหรือผ่านอะไรมาบ้าง มีทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายต่าง ๆ มากมายผสมปนเปกันมา ซึ่งหากจะต้องมานั่งขัดแยกขยะแต่ละประเภทนั้นก็ใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานและเสียเวลาหรือหากจะนำมาเผาไม่เลยโดยไม่ต้องมีการคัดแยกเก็บทำความสะอาดเบื้องต้นก็จะเป็นความเสี่ยงสูงที่จะมีการทำปฏิกิริยาแล้วเกิดประกายไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นได้  

ดังนั้นการสร้างพลังงานจากขยะจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นัก เพราะมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อมนุษย์สัตว์หรือสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมเพราะในการเผาไม่จะต้องมีการปล่อยเขม่าควันหรือมีการปลดปล่อยก๊าซพิษต่าง ๆ ออกมามากมายสู่บรรยากาศ ทำให้สิ่งแวดล้อมได้รับอันตรายจากการคายก๊าซที่มีการเจือปนของก๊าซพิษออกมา ทำให้มนุษย์สูดดมสุดหายใจเข้าไปแล้วเกิดอันตรายในระยะยาวได้ 

ดังนั้นจึงนิยมสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติรูปแบบอื่น ๆ มากกว่าที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ ไม่มีผลกระทบหรือสิ่งอันตรายใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องใช้กระบวนการทำที่ซับซ้อนหรือระยะเวลาทำที่ยาวนานมากนัก เนื่องจากพลังงานจากขยะนั้นจะต้องมีการทำเตาปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง หากจะต้องเป็นเตาปฏิกรณ์ที่มีความคงทน มีคุณสมบัติทนไฟทนต่อแรงระเบิดหรือความกดดันสูงได้ จึงถือว่าวัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุชั้นดี ราคาสูง อาจจะไม่คุ้มค่าแก่การนำขยะมาทำเป็นพลังงานแบบนี้ เราผู้ประกอบการหลายรายจึงหันมาใช้พลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ในการสร้างพลังงานไฟฟ้า แต่ก็ยังมีบางส่วนที่พร้อมที่จะสร้างพลังงานขยะอยู่ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านั้นจะต้องมีการจัดวางตำแหน่งของเอาปฏิกรณ์ที่อยู่ห่างไกลกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติรายล้อมหรือมีบ้านเรือนที่พักอาศัยของมนุษย์อยู่แถวนั้นเลยเป็นอันขาด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเอง